FÖR LÄRARE
Boken Varför är mjölken vit? Och andra vardagsmysterier kan enkelt användas i undervisningen. Den ger lättförståeliga inblickar inom en rad områden och vetenskaps- och forskningsfält.

Boken är tänkt att väcka nyfikenheten hos läsaren, att börja ställa frågor och undra om föremål och företeelser runt omkring oss. Bland vardagsföremål. Hur fungerar de? Varför tillkom de? Hur används de?

Allt detta gör det enkelt att placera områdena i en kontext. I kapitlet om hår finns kopplingar till så väl grekisk mytologi via Minotauros som hänvisningar till Bibeln och Simon. Men det handlar även om människor och djurs fysiologi. Vad man vet idag.

Tanken är även att de olika kapitlen och ämnena ska kittla. De ska inspirera till vidare funderingar: Hur kan man klistra linser på ögonen? Hur ska vi göra så att kossorna inte släpper ut så mycket koldioxid? Ska vi fortsätta att dricka allt mer läsk?

Det som beskrivs är möjligheter - och ställningstaganden. Inga pekpinnar, utan mera frön till egna tankar.

Du som är lärare kan få handledning i att använda boken. Men jag kommer även gärna till din skola och hjälper till, exempelvis med föredrag.

Kontakta gärna mig via min webbsida.